• Jézus Szíve templom

  Templomunk története a zűrzavaros 1920-as évekig nyúlik vissza. Ebben a gazdasági és politikai környezetben határozza el egy maroknyi felsőgödi hívő, hogy templom építésébe kezd. A munkálatokat Pilismaróti Bozóky Gyula nyugalmazott vezérkari ezredes irányítása alá rendelik. 1923-ban megkezdődik a munka. Read More
 • Bozóky Gyula életrajza

  Hétgyermekes családban született Nagyváradon. Apja, Bozóky Alajos a nagyváradi jogi akadémia igazgatója volt. A tehetséges fiú a katonai pályát választotta életcélul.  A Ludovika Akadémia elvégzése után 1900-ban avatták hadnaggyá. Ezután a bécsi Kriegsschuléban folytatta tanulmányait, ahol vezérkari képesítést szerzett.. Read More
 • Nagyréti Tamás grafikája

  Nagyréti Tamás (grafikus) 1925-ben Felsőgödön született, itt is végezte általános iskolai tanulmányait. Az 1970-es évekig városunkban élt. Jelenleg budapesti lakos. Az egyik legnagyobb lokálpatrióta. Pestre költözése után is ápolja felsőgödi kapcsolatait. 1997 óta rendszeresen készít grafikákat a Gödi Almanachba. Személyes ismerője és tisztelője volt Bozóky Gyulának, melyet az itt látható grafika is jól szemléltet. Személyes élményeit a Gödi Almanach 1997. évi kötetében dolgozta fel, melyet az Ő engedélyével Internetes formában közreadjuk. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Kedves Olvasó!

2005. szeptember 14. - erre a napra esett a Felsőgödi Jézus Szíve templom felszentelésének 81. évfordulója és ugyanezen a napon született meg - néhány lelkes ember részvételével - egy új szervezet is, a Bozóky Gyula Alapítvány.

Nevét attól az embertől kölcsönözte, aki megálmodója, terveztetője, szervezője volt az építésnek, és aki bel és külföldi hívek adományaiból, valamint a lakosok hathatós támogatásával létrehozta ezt a szép templomot. Bozóky Gyula nevét Göd Felsőgödi részének egyetlen tere, máig is őrzi. Ezen a volt „Erzsébet téren” 1911-ben már haranglábat emeltek Lászlóffy (Eisler) Emil vezetésével. Bozóky Gyula tetteivel mutatta meg, hogyan kell kicsikkel és nagyokkal, nemre, vallásra tekintet nélkül ÖSSZEFOGÁSSAL „Felsőgödi módon templomot építeni”.

Az alapítvány céljai itt olvashatóak!

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk ide kattintson!

 

Kronológia (Szerkesztés alatt!) :

 • 2008-ban készült el a templom homlokzatának díszvilágítása.
 • 2009-ben került sor a templom és az egyházközség történetét összefoglaló krónika kiadására.
 • 2010-ben megvalósult Bozóky Gyula 1926-ban papírra vetett álma: „Eredeti elgondolásom szerint az volt a tervem, hogy ha majd a községben villanyvilágítás lesz, a templom kereszteket kivilágításra fogjuk berendezni.”
 • 2013-ban valósult meg a lengő elektromos kábel föld alá süllyesztése, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Mindezeket az Önkormányzat és a hívek támogatásával sikerült létrehozni.
 • 2014-ben ünnepeltük a Jézus Szíve templomunk felszentelésének 90. évfordulóját és megemlékezünk Bozóky Gyula halálának 60. évfordulójáról is. Ezen év nagy eredménye, hogy az egyházközösség, az önkormányzat és civilek összefogásával és nagylelkű felajánlásaival megújult a templom környezetének „árkon belüli” területe. Ehhez a munkához az Alapítvány a MOL és az Ökotárs Alapítvány 2013. évi pályázatán 680 eFt támogatást nyert a tér „zöld felületeinek” növelésére.
 • 2014. augusztus 25-én elindul a rekonstrukció második üteme. Első lépésben a templom akadálymentesítő rámpája készült el. A Bozóky tér hivatalos átadására és szentelésére 2014. november 29-én délután került sor.
 • 2015. szeptember 19-re megvalósult az "Összefogás" feszület (Tavas kereszt) teljes felújítása.